Aktualna lokalizacja:Strona główna»Ekonomia»Ciało

Rząd przyjął projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

"Nowa ustawa powinna przyczynić się do efektywniejszego funkcjonowania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz lepszego dostosowania polskich regulacji do rekomendacji międzynarodowych" – podkreśliło CIR.

Projekt ustawy jest autorstwa ministra finansów. Przewiduje on zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowe przepisy m.in. dostosowują polskie prawo do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej.

"W związku z dużą ilością zmian, które powinny być wprowadzone do obecnej ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zdecydowano się na opracowanie projektu nowej ustawy. Tym samym nowe prawo powinno być czytelniejsze, a zmienione obowiązki i uprawnienia instytucji zobowiązanych do stosowania ustawy, jednostek współpracujących oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), wynikające z tych przepisów – łatwiejsze do identyfikacji" – poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Jak napisano, w ustawie wskazano m.in. nowe kategorie instytucji zobowiązanych do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego, mechanizmy dotyczące przygotowania krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, obowiązki instytucji zobowiązanych, w tym dotyczące stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, przepisy dotyczące utworzenia i funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, czy zasady dotyczące gromadzenia przez GIIF informacji potrzebnych do wypełniania przez niego zadań ustawowych, ich ochrony oraz udostępniania tych informacji innym podmiotom.

Ponadto w nowej ustawie określono przepisy dotyczące wstrzymywania transakcji i blokowania rachunków, precyzyjniejsze zasady współpracy GIIF z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej i Europolem, przepisy dotyczące szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom oraz dotyczące kontroli instytucji zobowiązanych, a także sankcji administracyjnych nakładanych na instytucje zobowiązane nieprzestrzegające obowiązków nałożonych na nie tą ustawą.

Zaproponowano, aby ustawa weszła w życie po trzech miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które powinny obowiązywać po 18 miesiącach od ogłoszenia. (PAP)

Next Article
©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie&Polityka prywatności | Skontaktuj się z nami | Mapa strony