Aktualna lokalizacja:Strona główna»Ekonomia»Ciało

Będzie praca w Polsce. Czy dla Polaków?

Bezrobocie mierzone metodą BAEL (badania aktywności ekonomicznej ludności) spadło w ostatnim kwartale ubiegłego roku do zaledwie 5,6%. Bezrobocie rejestrowane wynosiło w tym okresie 8,2% – stwierdza opublikowany w tym miesiącu przez NBP „Kwartalny raport o rynku pracy w IV kw. 2016 r.” Zdaniem banku centralnego, utrzymaniu dodatniej dynamiki zatrudnienia sprzyja silny popyt konsumpcyjny, wzmacniany efektem programu „Rodzina 500 Plus”. W II połowie bieżącego roku pojawi się kolejny czynnik, jakim będzie odbudowa popytu inwestycyjnego w związku ze wzrostem wykorzystania nowych środków unijnych. Ponadto, zwiększeniem zapotrzebowania na pracowników ze strony przedsiębiorstw powinno skutkować również stopniowe przyspieszenie tempa wzrostu PKB. Przedsiębiorcy raczej tworzą nowe miejsca pracy niż likwidują istniejące i ten efekt powinien się utrzymać. Do połowy przyszłego roku powinniśmy być świadkami dalszego spadku bezrobocia i wzrostu zatrudnienia. W lecie 2018 r. sytuacja, zdaniem analityków NBP, ustabilizuje się.

Firmy chcą zatrudniać imigrantów

Z punktu widzenia firm, oznacza to zwiększenie trudności w znalezieniu nowych pracowników na rosnącą liczbę wolnych miejsc pracy. Wielu pracodawców stara się zaspokajać swój popyt na pracę zatrudniając cudzoziemców, głównie z Ukrainy, ale także z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Rosji. Cudzoziemcy ci mogą pracować w Polsce w ramach tzw. systemu oświadczeń do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. W niektórych urzędach pracy zatrudnienie takiego pracownika musi być poprzedzone złożeniem na 10 dni oferty pracy na dane stanowisko. Zaobserwowano znaczny wzrost ofert o takim właśnie profilu. W ciągu 3 ostatnich lat z poziomu ok. 15 tys. do ponad 46 tys. miesięcznie. Obecnie blisko co trzecia oferta w urzędzie pracy jest profilowana pod kątem odpowiadającym zatrudnieniu cudzoziemca.

Zupełnie inaczej przedstawia się udział cudzoziemców w zatrudnieniu. Rośnie on stopniowo od 2011 r., jednak do roku 2016 nie przekroczył jeszcze 1 proc.

Next Article
©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie&Polityka prywatności | Skontaktuj się z nami | Mapa strony