Aktualna lokalizacja:Strona główna»Ekonomia»Ciało

O włos od rekordu. Przedsiębiorcy zadowoleni z gospodarki

W sierpniu 2017 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 117,3 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 114,2 pkt w lipcu. Polepszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – wzrosła ona z 118,3 pkt w poprzednim miesiącu do 122,8 pkt w sierpniu.

Mimo przewagi pozytywnych wskazań co do oceny bieżącej sytuacji, firmy biorące udział w badaniu zwracały uwagę na nakładane na nie znaczne obciążenia fiskalne w relacji do wypracowanego przez nie wyniku finansowego, a także utrzymująca się ciągle niestabilność otoczenia prawnego kreowana przez samego ustawodawcę. Można zakładać, że gdyby nie te problemy sygnalizowane przez przedsiębiorców, ocena obecnej koniunktury w polskiej gospodarce i warunków do prowadzenia działalności biznesowej byłyby jeszcze lepsze. Póki co efekt tych negatywnych zjawisk jest również niwelowany przez silny popyt na rynku wewnętrznym, podtrzymywany przez znajdujący się w bardzo dobrej kondycji rynek pracy, a także ożywienie gospodarcze u głównych partnerów handlowych Polski.

Skłonność ankietowanych firm do inwestowania nieznacznie zmalała, lecz wciąż pozostaje duża. Biorąc pod uwagę fakt, iż pytanie dotyczy planów inwestycyjnych w perspektywie najbliższego półrocza, a pozytywny sentyment wśród przedsiębiorców w tym zakresie pojawił się począwszy od maja br., można oczekiwać, że większe inwestycje sektora prywatnego w Polsce powinny pojawić się w IV kw. 2017 r. Jednocześnie bardzo istotnie zwiększył się odsetek firm planujących zwiększenie poziomu zatrudnienia. Biorąc pod uwagę narastające ograniczenia po stronie podaży pracy, plany te mogą okazać się trudne do zrealizowania.

Najbardziej optymistyczne nastroje panują w handlu, usługach detalicznych i przemyśle. Firmy transportowe bardzo dobrze oceniają sytuację bieżącą, ale są neutralnie nastawione odnośnie do perspektyw na przyszłość. Stonowane nastroje panują natomiast w sektorze finansowym i budowlanym.

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 12 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a kiedy przekracza 100 pkt – sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).

Next Article
©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie&Polityka prywatności | Skontaktuj się z nami | Mapa strony