Aktualna lokalizacja:Strona główna»Świat»Ciało

Posiedzenie rządu, komisje w Sejmie i Senacie, na Węgrzech głosowanie ws. Polski

Podczas dzisiejszego posiedzenia rządu ministrowie zajmą się m.in. projektem ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, zmianami w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także ustawą o odnawialnych źródłach energii.

W Sejmie zbierze się komisja do spraw służb specjalnych, która zaopiniuje wnioski szefa MON Mariusza Błaszczaka w sprawie zmian na stanowisku zastępców szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Komisja zajmie się również rządowym projektem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Z kolei w Senacie komisja praw człowieka praworządności i petycji rozpatrzy m.in. petycję w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ochrony polskich rodzin w sprawach międzynarodowych, w tym wprowadzenia całkowitego zakazu wydawania za granicę dzieci polskich do adopcji.

Next Article
©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie&Polityka prywatności | Skontaktuj się z nami | Mapa strony