Aktualna lokalizacja:Strona główna»Kraj»Ciało

Komisja weryfikacyjna uchyla reprywatyzację Mazowieckiej 12

Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego pierwszej z działek położonych przy Mazowieckiej 12 to 5,246 mln zł, a drugiej to 6,024 mln zł. Tymczasem beneficjent decyzji sprzedał połowę przysługujących mu roszczeń do nieruchomości za 20 tys. zł na rzecz współpracownika Roberta N., Janusza P. oraz spółki Plater. Następnie P. sprzedał połowę swojego udziału w roszczeniach za kwotę 5 tys. zł byłej urzędniczce resortu sprawiedliwości Marzenie K., która prywatnie jest siostrą Roberta N. Beneficjent decyzji zbył prawa i roszczenia do połowy nieruchomości przy Mazowieckiej 12 za niecałe 1 proc. wartości.

Decyzja reprywatyzacyjna została wydana na początku października 2008 roku. – Prezydent Warszawy był obowiązany podjąć wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, w tym również poczynienia ustaleń dotyczących posiadania nieruchomości na chwilę złożenia wniosku dekretowego. Materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy wskazuje, że prezydent Warszawy nie poczynił żadnych ustaleń, czy została spełniona przesłanka posiadania gruntu – argumentował przewodniczący komisji Patryk Jaki.

Komisja uznała, że reprywatyzacja nieruchomości nie doprowadziła do nieodwracalnych skutków prawnych.


"Kolekcjoner kamienic" Marek M. ukarany 60 tys. zł grzywny

Next Article
©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie&Polityka prywatności | Skontaktuj się z nami | Mapa strony