Aktualna lokalizacja:Strona główna»Kraj»Ciało

Prezydent na inauguracji roku akademickiego KUL: Sto lat temu odrodziła się wolna polska nauka

Prezydent podczas uroczystości wygłosił wykład inauguracyjny „Wyzwania dla Polski w stulecie odzyskania niepodległości”. Jak przypomniał, na KUL rozwinęły się badania nad wpływem religii chrześcijańskiej na kulturę i tożsamość narodów Europy Środkowowschodniej. – Działo się to w czasach szczególnie trudnych dla polskiego narodu, dla Kościoła i dla samego uniwersytetu - pod reżimem komunistycznym, który wszelkimi sposobami starał się utrudniać tę wielką pracę, która była przecież prowadzana w tych murach. KUL był wówczas enklawą wolnej myśli, był odpowiedzią na wyzwanie rzucone nam, Polakom, przez narzucone naszemu krajowi i narodowi po wojnie władze PRL. To właśnie tu, wbrew naciskom ideologii i propagandy, pomimo szykan inwigilacji i prześladowań, trwała wolna, polska nauka. Tu trwał i był pielęgnowany autentyczny patriotyzm, tu umacniano się w wierności prawdzie – powiedział.

Katolicki Uniwersytet Lubelski jest najstarszą uczelnią Lublina i jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce – powstał w 1918 roku z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego, który został pierwszym rektorem.

Prezydent złożył także wieniec przed tablicą upamiętniającą I posiedzenie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w dniu 7 listopada 1918 r., umieszczoną na budynku Wydziału Politologii UMCS, a także odwiedził salę, w której obradował Rząd Ignacego Daszyńskiego.

Next Article
©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie&Polityka prywatności | Skontaktuj się z nami | Mapa strony